Начало > Изложба > Съдържание
Характеристиките на многофункционално използване на студено-валцов Стан
Jan 07, 2017

1, по време на студено-валцов Стан в студено валцуване операции не отделят дим и отровни течности, прах, ниско ниво на шум; andlt; brandgt;

2, студено валцуване операция може да завърши различни нужди, като например затваряне на работни места може да се извършва по искане на потребителя, обработка на линия на фиксирана length.andlt;brandgt;


Един чифт: Коване процес

Следваща: Не